Audyt IT

Klient: nieujawniony

Opis

Nasz klient używa systemu informatycznego stworzonego specjalnie dla niego przez firmę trzecią. Zadanie, które otrzymaliśmy to audyt tego systemu zarówno technologicznie jak i od strony procesów, które towarzyszyły jego powstawaniu.

Wyzwania

  • Przegląd i ocena systemu informatycznego wytworzonego na potrzeby działania firmy
  • Zdefiniowanie wszystkich ryzyk związanych z systemem
  • Przegląd wszystkich procesów związanych z tworzeniem i używaniem systemu

Rezultaty

  • Raport oceny systemu
  • Wytyczne dotyczące poprawy stanu systemu

Technologie

  • Wiedza technologiczna i merytoryczna naszych ekspertów
  • Wiedza na temat najlepszych wzorców i praktyk