IoT

Klient: nieujawniony

Opis

Unikalne rozwiązanie sprzętowe oparte o urządzenie typu SBC (Single Board Computer) będące elementem wejścia do systemu Big Data zbierającego dane.

Wyzwania

  • Stworzenie rozwiązania modułowego
  • Ograniczenie elementów systemu do minimum
  • Możliwość łatwej integracji z oprogramowaniem firm trzecich
  • Koszt urządzenia ~$100

Rezultaty

  • Znaczne obniżenie kosztów pozyskiwania danych
  • Instalacja bez ingerencji w inne oprogramowanie
  • Koszt poniżej $100

Technologie

  • System Linux