Technologie – WebAssembly

Jednym z podstawowych wymagań rynkowych jest to aby aplikacja była dostępna na wszystkich urządzeniach cyfrowych z których korzysta użytkownik. Tworzenie oddzielnych aplikacji na systemy mobilne i desktop wymaga zaś zaangażowania wielu różnych zespołów co znacząco wydłuża czas realizacji projektu i jego cenę. Idealnym rozwiązaniem wydaje się być stworzenie aplikacji webowej – często jednak ograniczeniem są biblioteki – napisane wcześniej w C i C++.

Dzięki WebAssembly jesteśmy w stanie wydajnie dostosować wiele algorytmów do możliwości działania na stronie internetowej bez angażowania serwera do wykonywania skomplikowanych obliczeń i przesyłu znacznej ilości nieskompresowanych danych.

Nasze doświadczenia to udana implementacja dekoderów audio i wideo.