Technologie – WebRTC

Połączenia typu Peer 2 Peer stanowią klucz do wydajnego, szybkiego i ograniczonego kosztowego łączenia użytkowników aplikacji między sobą.

Dodatkowe ograniczenia jakie narzucają providerzy internetowi sprawiają, że niezwykle trudno jest zestawiać bezpośrednie połączenia point to point i wdrażać aplikacje serwerowe w miejscach gdzie nie udostępniono publicznego IP z przekierowaniem odpowiednich portów.

Dzięki WebRTC można zestawić połączenie bezpośrednie między użytkownikami bez angażowania do przesyłu znacznej ilości danych (jak np. pliki czy strumienie audio) znaczącej infrastruktury.

Nasi specjaliści przygotowali 3 udane wdrożenia technologii WebRTC o unikatowej na skalę światową zastosowaniu w technologiach monitoringu.