FOCUS Platform

Platforma Focus to system wspierający przetwarzanie i wizualizowanie dużych zbiorów danych.

Aplikacje web i mobilne opierając się o karty pozwalają pokazać w przejrzysty sposób zagregowane dane każdego rodzaju.

Integracje ze systemami nagrywania wideo pozwalają na przeglądanie wydarzeń związanych z wystąpieniem danych.

Komponenty AI poprzez analizę użycia poszczególnych kart podpowiadają użytkownikowi wartościowe informacje.

Wyzwania

Przedstawienie dużej liczby danych na ekranie przeglądarki oraz na urządzeniach mobilnych.

Integracja z systemami video.

Rezultaty

Opracowany system kart, umożliwiający grupowanie różnych informacji w zagregowanej formie i wyświetlanie ich przy użyciu predefiniowanych szablonów.

Użycie mechanizmów AI do podpowiadania najlepszych kart innym użytkownikom.

Szybkie integracje z dowolnymi typami danych:

 • dane sprzedażowe z POS
 • metadane video
 • rekordy czasu pracy
 • integracje zewnętrzne np. z JIRA
 • odczyty z czujników FitBit
 • wiele innych

Możliwość podpięcia do systemów nagrywania video:

 • VXG
 • rekordery MarchNetworks

Technologie

 • HYDRA™ (Cassandra, Druid, Kafka, RabbitMQ)
 • .Net Core
 • Angular 10+
 • AmCharts
 • JavaScript, WASM
 • AI (Tensorflow)
Chcesz dołączyć do naszego zespołu?
Zobacz oferty pracy