HYDRA™

Hydra jest platformą wspomagającą tworzenie aplikacji Big Data. Dzięki predefiniowanym aplikacjom klienckim, webserwisom i interfejsom, do wielu typów baz danych można szybko i skalowalnie stworzyć nowe rozwiązanie.

FOCUS Platform

System pozwalający na przetwarzanie i wizualizowanie dużych zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł.

Aplikacje webowa i mobilna pozwalają pokazać w przejrzysty sposób zagregowane dane każdego rodzaju.

Integracje z systemami nagrywania wideo pozwalają na przeglądanie wydarzeń związanych z wystąpieniem danych.

System wspomagania sprzedaży

Kompleksowe oprogramowanie dzięki któremu punkty handlowe mogą rozpocząć używanie najnowszych technologii do prowadzenia i wspierania procesu sprzedaży. Podstawami systemu jest skalowalność (czyli możliwość zastosowania zarówno w małych lokalizacjach jak i dużych sieciach handlowych), integracje z zewnętrznymi dostawcami oraz możliwość uruchomienia na wielu platformach desktopowych (Windows, Linux) oraz mobilnych (iOS, Android)

FTSystem

Field Technician System to platforma wspomagająca obsługę techników instalacyjnych pracujących w terenie.

System oparty jest o geolokalizację pozwalającą na śledzenie pracy i położenia techników.

Monitorowanie wykonywanych zadań oparte jest na współdziałaniu z platformą HubSpot.

ReMe™

ReMe™ to projekt oprogramowania na urządzenie SBC umożliwiający pobieranie paragonów z oprogramowania POS i przekazywanie ich na urządzenia mobilne. 

Chcesz dołączyć do naszego zespołu?
Zobacz oferty pracy