FT System

Field Technician System to platforma wspomagająca obsługę techników instalacyjnych pracujących w terenie.

Wyzwania

CRMy są systemami dość elastycznymi, jednak nietypowe zastosowania potrafią wykraczać poza ich zakres pracy. Jednym z głównych wyzwań dla aplikacji było wydajne i częste badanie lokalizacji techników oraz udostępnianie ich pozycji. Zastosowanie odpowiednich interfejsów API pozwoliło na pobranie przydzielonych zadań technikom i ułatwiło sporządzanie raportów z wykonanych prac.

Aplikacja dedykowana na urządzenia mobilne oparte na systemach Android oraz iOS

Rezultaty

Z sukcesem udała się integracja API z HubSpotem, co pozwoliło na dwutorowe przesyłanie danych: zarówno do techników jak i do aplikacji. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom lokalizacyjnym aplikacja zarówno pobiera informacje o aktualnym położeniu jak i potrafi je zwizualizować na mapie, a także informuje o aktualnych opóźnieniach.

Technologie

  • .Net Core
  • Google Maps APIs
  • HubSpot API
  • Flutter
  • PostgreSQL
Chcesz dołączyć do naszego zespołu?
Zobacz oferty pracy