HYDRA™

Hydra jest systemem wspomagającym tworzenie aplikacji Big Data.

Dzięki predefiniowanym aplikacjom klienckim, webserwisom i interfejsom dla baz danych, można szybko i skalowanie stworzyć nowe rozwiązanie.

Wyzwania

Pewne elementy aplikacji klienckich takie jak logowanie, konta użytkowników czy nawigacja są powtarzalne i to było motorem powstania CMS. Systemy Big Data były zazwyczaj doklejane do istniejących już rozwiązań firmowych, często w nieprzemyślany sposób. Celem Hydry było stworzenie kompleksowego rozwiązania, które ułatwiałoby tworzenie “Systemu informatycznego”, bez konieczności prototypowania i ryzykownego łączenia rozwiązań.

Rezultaty

Hydra umożliwia połączenie dobrze sprawdzonych komponentów i rozpoczęcie z nią pracy od wprowadzenia danych, bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej instalacji i wdrożenia.

Dzięki przygotowanym wcześniej serwisom komunikacja pomiędzy frontem aplikacji a bazami big data jest prosta i nie wymaga skomplikowanej wiedzy technicznej. Hydra stała się podstawą dla stworzonych rozwiązań informatycznych przez DoIT Software.

Technologie

  • PostgreSQL
  • Druid
  • Cassandra
  • .NET Core
  • RabbitMQ
  • SignalR

Chcesz dołączyć do naszego zespołu?
Zobacz oferty pracy